Niva: Materialism omgärdar oss (del 2/2)

Fortsättning på “Del 1: Materialism förekommer oss.

Ja, vad behöver morgondagens samlevnadsjuridik byggas för att klara av? Förhoppningsvis kan jag erbjuda några punkter att fradga över för de som kommer sitta insnärjda i detta arbete och om jag har riktigt tur kan jag göra mer än bara låta dem vara frikopplade utan även visa lite på hur de knyter an till varandra.

Till att börja med så finns det idag som igår och mest troligt även imorgon behovet av att fylla dessa tre grundläggande “ben” med en viss säkerhet, utan det blir konstruktionen minst sagt instabil. Troligen kommer dessa tre ben behöva vara närmare men likväl mer flexibelt knutna till varandra än vad det varit fram tills idag då framtiden är en minst sagt krävnade tango-kavaljer:

1. Samlevnadsjuridik.
Hur vi lever tillsammans kommer inom de närmaste årtiondena förändras drastiskt, glöm ensamhushåll, två-personersfamiljer i eget boende, kärnfamiljer i villor…världen orkar inte under det trycket rent materiellt, alla med någon självrepekt som gjort kalkylen kommer fram till i runda slängar samma bittra siffror. Det kommer inte finns utrymme för vårat västerländska sätt att sprida ut oss så på ett eller annat sätt kommer vi behöva tränga ihop oss tämligen mycket, frågan är inte om utan frågan är hur, ska vi lyckas ta det med attityden “finns det hjärterum, finns det stjärterum” så måste vi kunna känna oss trygga och ha ett bra skydd. Ett skydd som är bra i en föränderlig värld då många kanske kommer vara mycket mindre fast boende än de är idag och med mycket trängre och mer varierande besättning i de bostäder som finns ställer helt andra krav på en samlevnadsjuridik.
Med stor trolighet kommer skyddet behöva vara mycket starkare men samtidigt kommer det inte finns utrymme för “automatiska” funktioner (så som dagens sambolagstiftning), det kommer behövas att alla tar seriöst på upprättandet av överenskommelser och jobbar mycket mer med att kommunicera direkt om saker, mycket av det som vi kunde lita på att det skulle skötas åt oss eller lösa sig av sig själv kommer vi själva behöva engagera oss i.
När folk existerar varandra närmre fysiskt och lever trångt så kommer de i regel varandra närmre även emotionellt, detta gäller människor i allmänhet och det har ingen betydelse om man kikar på soldater som tjänstgjort eller utbildats tillsammans, vänner som bott tillsammans, familjer som skapats av omständigheter eller någonting annat, som regel så kommer vi varandra närmare även emotionellt, det är vår flock-instinkt utvecklad och förfinad av miljoner år av evolution, den kommer vi inte undan i första taget.
Iom detta kommer vi se mycket mer stor-familjer med ett högre grad av utbyte mellan olika familjer, detta kommer i sin tur också innebär att att familjemedlemmar kommer byta från en familj till en annan oftare än idag och troligen kommer det finnas ett större överlapp så att många kommer vara del av flera familjer samtidigt.
Detta ställer stora krav på flexibiliteten i juridiken, den måste kunna skydda människor i alla dessa olika lägen, och den måste kunna skydda såväl familjer som enskilda medlemmar. Den måste kunna skydda någon som är del i flertalet familjer och inte bara en familj, den måste kunna fylla alla dessa funktion och får därför inte vara för specifik i sin utformning, troligen kommer man behöva göra den såväl köns, ålders och antalsneutral. Troligen kommer man behöva utforma den så att den bygger på en rad olika “delar” som medlemmar själva väljer in i sina avtal och överenkommelser emellan varandra.
Den huvudsakliga rollen kommer vara att hjälpa familjemedlemmar att utforma sina egna avtal vad gäller innehåll, inte att ha en eller ett fåtal färdiga paketlösningar utan erbjuda byggstenar.
Detta kräver i sin tur att vår kultur förändras och vi själva börjar ta ett ansvar för vår levnadssituation.

2. Uppfostransjuridik
Föräldraskap kommer nog att förändras i lika stor mån, ser vi till hur föräldraskaps-ansvaret uppbärs i de delar av världen där man inte lever i lika små familjer som vi gör så ser vi att det naturliga blir att det flödar ut mycket mer på ett större antal personer istället koncentreras till en eller ett par individer som är det vanliga idag i vår del av världen. Detta, samman med att det kommer vara fler personer som kommer och går i familjer som inte i huvudsak är bundna av patriarkala eller matriarkala band, kommer att kräva att barn i mycket tidigare ålder får vara med och fatta beslut om vilka som de själv upplever som viktiga i sina liv. Det är långt ifrån otroligt att barn redan i hyfsat unga år kan välja att faktisk flytta från tex en av eller båda sina biologiska föräldrar för att de har knutit starkare band till någon annan, eller att de väljer att stanna kvar när en eller båda av de biologiska föräldrarna lämnar familjen.
Detta visar tydligt på behovet av att dagens biologiskt automatiska bestämmanderätt och nästan ägandeskap över barn kommer behöva brytas, en sådan mekanism skulle innebär aldeles för stora möjligheter till maktmissbruk. Troligen kommer det inte vara möjligt att exakt definiera åldrar och liknande för när barnets självbestämmanderätt ska träda in på olika områden, men tydligt är att man kommer behöva ha ett sätt för att hantera när konflikter uppstår som inte baserar sig på de biologiska banden utan på barnets eget bästa, inte som det ofta gjorts rätts så hycklande fram till nu utan där det är barnets eget uttalade vilja som väger tyngst med mycket god marginal.
Detta kommer kräva en helt annan syn på myndighetsålder och när vår kultur säger att vi är redo att börja ta ansvar för våra val, i mångt och mycket har historien visat att barns mognad på just den fronten är knuten mycket nära till vilken vikt som vuxna lägger vid de åsikter de yngre framlägger och de ansvar som detta innebär. Vi kommer inte kunna curla våra kommande generationer så som vi gör idag, men vi kommer kunna vara med dem när de tar sina egna steg i mycket större grad och jämfört med idag kommer en försvinnande liten del känna sig ensam och utan stöd i sina beslut.

3. Arvsrätt
Det samhälle vi levt i fram till idag har i högre och högre mån handlat om att kunna lämna över ett bra start-kit till sina direkt efterföljande, detta är troligen ingenting som vi kommer kunna fortsätta med ur ett rent resurs-perspektiv och även om man skulle kunnat så kommer den sociala kopplingen till just sin avkomma vara svagare och mindre central än den är idag. I ett samhälle där vi dessutom ser att det kommer spela mindre och mindre roll var man kommer ifrån och vad man bär med sig och mer och mer vad man kan och hur man möter världen så kommer viljan att lämna stora materiella “startpaket” minska. Troligen kommer mer och mer av de vi lämnar vidare vara sk “imateriella” ting att berika de våra med.
Följdaktligen kommer i det samhälle vi har framför oss den generella möjligheten att samla stora materiella tillgångar till vissa specifika individer i nästa generation vara mycket mindre men i gengäld kommer vi kunna lära av och känna med varandra desto mer, det kommer dessutom finns många fler i den nära familjen som kommer kunna dra nytta av vad som delas vidare ner till nyare generationer.

Som ni ser av dessa tre grundläggande punkter så är det ingen liten uppgift, det är ett riktigt mastodont-projekt att skapa ett sådant system och att implementera det lär inte bli lätt det heller, jag kan förstå att “respektabla” politiker inte vill ta i frågan om antalsneutral samlevnadsbalk av den anledningen att man skulle behöva lyfta på stenar som det politiska systemet idag inte har stabilitet att klara av, icke destå mindre är omständigheterna av idag omöjliga att blunda inför.
Att medborgare så som centerns ledare nu backade närmast panikartat och punkterade allt ev. innehåll som formuleringarna i förslaget till det nya ide-programmet kunde ha burit på är inget annat än ren självbevarelsedrift på kortare sikt, med hennes yrke blir man inte långlivad på att försöka genomföra det ovan nämnda.
En eloge till henne för att ha identifierat detta som någonting farligt, detta är just den typen av förslag och ideer som destabiliserar den ordning som fortsätter att placera ett kön framför ett annat, vissa folk högre än andra och bibehåller klasserna.

Det finns många små teknikaliteter i detta som behöver diskuteras men alla dessa moralpanikskrikande “Månggifte! Snart har vi auktoritära arabiska karlar med hela harem här om vi ens nämner det!” medlemmar av stabiliseringsmaffian lägger effektivt sardon på vad som skulle kunna varit en framåtsyftande diskussion.

Nej mina vänner, diskutera och dryfta för allt vad tygen håller, och var inte rädd för att spänna resonemangen så långt i fjärran ni bara förmår ty det är pga. kortsiktighet hos hennes gelikar där man inte ser längre än max en eller ett par generationer framåt som vi sitter där vi gör idag. Det är vår framtid som de lägger en blöt filt över och jag är inte lagd åt det hållet.
Jag vill spira!

/Niva

Annonser

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s